گفتگو - معرفت فطری خداوندberenjkar

در مناظره برنجکار - میلانیmilani

سمات: بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا از هر دو استاد که دعوت ما را برای این بحث پذیرفته اند تشکر می کنم. مطمئنا هر دو بزرگوار نظرشان بر این است که قرار است راجع به آنچه از معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام استنباط کرده و فهمیده­ اند و منطبق بر برهان نیز هست، بحث کنند؛ لذا انشاء الله حاصل بحث، تقویت معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام خواهد بود. موضوع بحث ما معرفت فطری است. من راجع به موضوع توضیح بیشتری نمی دهم. خود بزرگواران طبعاً توضیح وافی و کافی را می دهند. حاج آقای برنجکار به عنوان مدافع نظریه معرفت فطری خداوند که معرفتی متفاوت با معرفت عقلی خداوند است، بحث را آغاز بفرمایند.

ادامه

فصلنامه معرفتى اعتقادى سمات

logo 5

اول دفتر

 

فلسفه یونان یا کلام عقلانی شیعه؟/ مدیر مسئول

عقلانیت شیعه از آغاز ورود فلسفه یونان به عالم اسلام در برابر آن صف آرایی کرد و از عقاید برهانی وحی در برابر مطالب شبه عقلانی فلسفه دفاع کرد. در خط مقدم این دفاع، خود اهل بیت علیهم السلام قرار داشتند که با تبیین برهانی عقاید بويژه در عرصه توحید و معرفت الله، مرز بین معارف برهانی وحی را با مبانی و عقاید فلسفی جدا می کردند و پشت سر آنها شاگردان برجسته آنها چون هشام بن حَکَم قرار داشتند.

به شهادت کتب رجالی، هشام شاگرد نامی امام صادق علیه السلام اولین ردیه را بر ارسطو نوشته و به دلیل ضدیت پیوسته اش با فلسفه از سوی خلافت عباسی که مدافع و مروج فلسفه بوده، تحت تعقیب قرار گرفته است. مورخان به این موضوع اشاره کرده اند که چون یحیی بن خالد برمکی به شواهد و نوشته هایی از هشام در رد و طعن بر فلاسفه دست یافت، هارون عباسی را تحریک به قتل هشام نمود.[1]

ادامه